Valanalyse

Valanalyse

Om een individueel en effectief advies te kunnen geven aan ouderen, voeren wij een screening uit. De valanalyse is hiervoor een mooi hulpmiddel. Deze analyse bestaat uit een snelle Valrisicotest en een complete Valanalyse.

Valrisicotest
Als u  twee van de volgende vragen met ja beantwoord, dan heeft u een verhoogd valrisico:
– Bent u de afgelopen 12 maanden gevallen?
– Heeft u moeite met bewegen of lopen?
– Bent u bang om te vallen?

Met de Valanalyse kunnen we vervolgens:
– Een verhoogd valrisico identificeren
– In kaart brengen welke factor het risico op vallen veroorzaakt(screening)
– Een advies op maat geven.

De Valanalyse kunnen we uitvoeren bij mensen van 55 jaar en ouder.

Kosten

Bekijk hier de kosten voor een Valanalyse. Sommige verzekeraars vergoeden (een deel van) de valanalyse. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. U kunt dit nazien in uw polis. Wij kunnen u daar ook over informeren.

Aanmelden

Wilt u een valanalyse laten uitvoeren? Laat dan uw gegevens achter op het aanmeldformulier.