Over ons

V.l.n.r.: Janny Visser,  Carlijn Hak, Else de Vries en Lisa Rooks.

Janny Visser,  geeft de cursus Vallen Verleden Tijd.

Ik ben vanaf 1983 werkzaam als fysiotherapeut en heb altijd veel gewerkt met ouderen omdat onze praktijk gevestigd is in een woon- zorgcentrum. En zoals bekend neemt met het toenemen der jaren de mobiliteit af, of we het nou willen of niet. Onze botten worden brozer, de gewrichten worden stijver en ook de spierkracht vermindert. Daardoor wordt de balans weer slechter en staan we minder stevig  op de been.

Omdat Valpreventie voor ons publiek natuurlijk een heel belangrijk aandachtspunt is ben ik mij er steeds meer in gaan verdiepen en vind ik ook dat wij het aan onze clienten verplicht zijn om Valpreventie aan te bieden.

In de jaren 2013-2015 heb ik de cursus Vallen Verleden Tijd veel gegeven. Wij konden toen dankzij een subsidie van ZonMw de cursus groots uitrollen. Mijn ervaring met het geven van de cursus Vallen Verleden Tijd is erg positief omdat de deelnemers na de cursus aangeven dat de angst om te vallen verminderd is en men zich zelfverzekerder voelt. Na het winnen van de Valpreventie Award in 2016, uitgereikt door VeiligheidNl, heeft Valpreventie bij ons steeds meer aandacht gekregen en zijn wij in 2017 gestart met Valpreventie Groningen.

Else de Vries, geeft de cursus InBalans.

Sinds 2003 ben ik als fysiotherapeut gaan werken  in fysiotherapie praktijk de Ebbingepoort. Ik werk  sinds die tijd al veelal met de doelgroep ouderen.
Wat mij opvalt is dat veel mensen die ouder worden, minder gaan bewegen en bang worden om te vallen. Deze angst is deels te ondervangen door meer te gaan bewegen, meer spierkracht en evenwicht te ontwikkelen, zodat men zich weer zekerder op de been voelt. In Balans is één van de cursussen die zich richt op opbouw van spierkracht, trainen van evenwicht en zekerder worden in het bewegen.
In 2017 heb ik de cursus “In Balans”  gevolgd bij Veiligheid.nl en daarnaast ook een cursus om de valrisico-analyse te mogen afnemen. Hierbij wordt in kaart gebracht waar de risico factoren liggen en waar we op in kunnen spelen om het risico van vallen zo veel mogelijk te beperken.

Lisa Rooks geeft de cursus Otago.

We zien steeds meer mensen die moeite hebben met het functioneren in huis simpelweg door het ouder worden of een combinatie van verschillende medicijnen of slecht zicht. Hierdoor neemt het risico om te vallen toe. Dit kunnen we voor zijn en wij kunnen u hierbij als  fysiotherapie praktijk gespecialiseerd in ouderen en valpreventie de helpende hand bieden. Het kan zijn dat het valrisico niet op het gebied van fysiotherapie ligt dan zullen wij u doorverwijzen naar onze partners waarmee wij samenwerken of u terugverwijzen naar de huisarts. Wij hebben binnen de praktijk allemaal ons eigen aandachtsgebied binnen de valpreventiecursussen die we aanbieden. Het Otago oefenprogramma is ook geschikt voor ouderen die minder goed op de been zijn en met een hulpmiddel lopen. Het doel van het Otago oefenprogramma is het voorkomen van valongevallen bij ouderen. Door middel van verbetering van spierkracht en evenwicht. De resultaten zijn positief en het is een duidelijk gestructureerd programma waar u ook goed zelf mee uit de voeten kunt!